Dynasty informationsservice Sökning RSS Österbottens välfärdsområde

RSS-länk

Mötesärende:
https://ovph-d10julk-swe.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://ovph-d10julk-swe.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Fastighets- och lokalitetskommitté
Protokoll 20.12.2022 klo 12:02 - 12:36

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
70   Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet
71   Val av protokolljusterare
72   Sammanträdets arbetsordning
73   Lägesöversikt H-huset
74   M-sanering av matsal och källare
75   B1-sanering
76   Verksamheter som flyttar till nya lokaliteter
77   Övriga eventuella ärenden
78   Sammanträdet avslutas

Ledamot Uppgift
Hellman Per ordförande
Willman Gösta medlem
Bredbacka Bernhard medlem
Perjus Mikael medlem
Vähäkangas Pia sektordirektör
Penttinen Erkki sektordirektör
Sjöström Pia-Maria sektordirektör
Nystrand Lena ekonomidirektör
Stenbacka Ulf föredragande
Forsman Tommy föredragande
Jakobsson-Pada Linda sekreterare

Till påseende
www.osterbottensvalfard.fi
Början av 04.01.2023