Dynasty informationsservice Sökning RSS Österbottens välfärdsområde

RSS-länk

Mötesärende:
https://ovph-d10julk-swe.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://ovph-d10julk-swe.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ägarstyrningssektionen (Samkommunen för välfärdsområdet)
Protokoll 15.11.2022 klo 13:30 - 15:42

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
39   Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet
40   Val av protokolljusterare
41   Sammanträdets arbetsordning
42 Grundande av stödtjänstbolaget Stöd Botnia Tuki Ab Oy
43 Försäljning av aktier i Una Oy
44 Lägesöversikt över Teese Botnia Oy Ab
45 Lägesöversikt över Mico Botnia Ab
46 Lägesöversikt över Alerte Ab
47 Lägesöversikt över TT Botnia Ab
48 Lägesöversikt över 2M-IT Ab
49 Lägesöversikt över Provina Textilservice Ab
50 Lägeröversikt över Fimlab
51 Övriga eventuella ärenden
52   Sammanträdet avslutas

Ledamot Uppgift
Frantz Hans ordförande
Broman Samuel medlem
Hellén Ulla medlem
Nynäs Karita medlem
Storhannus Carina medlem
Kinnunen Marina sakkunnig
Nystrand Lena sakkunnig
Jakobsson-Pada Linda föredragande
Korpi Antti sekreterare
Lintala Matti sakkunnig
Äkkinen Miia sakkunnig
Grönholm Stefan sakkunnig
Westerholm Micael sakkunnig
Willman Gösta sakkunnig
Kullas Johan sakkunnig
Kapténs Gun sakkunnig
Härmälä Elin sakkunnig
Saarikoski Sari sakkunnig

Till påseende
www.osterbottensvalfard.fi
Början av 02.12.2022