Dynasty informationsservice Sökning RSS Österbottens välfärdsområde

RSS-länk

Mötesärende:
https://ovph-d10julk-swe.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://ovph-d10julk-swe.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Samkommunens fullmäktige
Protokoll 13.12.2022 klo 10:00 - 10:51

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
31   Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet
32   Val av protokolljusterare
33   Lägesöversikt
34   Överföring av samkommunen Österbottens välfärdsområde till välfärdsområdet
35 Tilläggsbudget 2022
36   Fastställande av de redovisningsskyldiga för verksamheten och ekonomin för 2022
37 Överflyttande av fullmäktigemotioner och invånarinitiativ till Österbottens välfärdsområde
38 Medborgarinitiativ; Vesa Vuorinen
39   Övriga eventuella ärenden

Ledamot Uppgift
Willman Gösta Ordförande
Suojoki Marcus Fullmäktigeledamot
Kronqvist Bengt Fullmäktigeledamot
Lundenius Jan-Anders Fullmäktigeledamot
Fredman Mikael Fullmäktigeledamot
Lithén Carola Fullmäktigeledamot
Salin Ulla-Maj Fullmäktigeledamot
Ekblad Tomas Fullmäktigeledamot
Holmqvist Katarina Fullmäktigeledamot
Kronqvist Anna-Lena Fullmäktigeledamot
Perjus Mikael Fullmäktigeledamot
Aro Erkki Fullmäktigeledamot
Salminen Asko Fullmäktigeledamot
Hjulfors Andreas Fullmäktigeledamot
Bredbacka Bernhard Fullmäktigeledamot
Brolund Lili-Ann Fullmäktigeledamot
Skinnar Sture Fullmäktigeledamot
Palm Maria Fullmäktigeledamot
Smeds-Nylund Ann-Sofi Fullmäktigeledamot
Granlund Gun Fullmäktigeledamot
Forsblom Greger Fullmäktigeledamot
Kock Viktor Fullmäktigeledamot
Kivioja Tuija Fullmäktigeledamot
Jäntti Kurt Fullmäktigeledamot
Rajala Katja Fullmäktigeledamot
Nilsson-Väre Marit Fullmäktigeledamot
Erickson Sture Fullmäktigeledamot
Strömsholm Eva-Marie Fullmäktigeledamot
Jusslin Gunilla Fullmäktigeledamot
Vik-Hästbacka Carita Ersättare
Jakobsson-Pada Linda Sekreterare
Kinnunen Marina Välfärdsområdesdirektör
Penttinen Erkki Sektordirektör
Sjöström Pia-Maria Sektordirektör
Nystrand Lena Ekonomidirektör
Berg Päivi Sakkunnig
Frantz Hans Styrelsens ordf.
Kloo Barbro Styrelsemedlem
Hellman Per Styrelsemedlem
Kujanpää Raija Styrelsemedlem

Till påseende
www.osterbottensvalfard.fi
Början av 12.01.2023