Dynasty informationsservice Sökning RSS Österbottens välfärdsområde

RSS-länk

Mötesärende:
https://ovph-d10julk-swe.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://ovph-d10julk-swe.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Samkommunens styrelse
Protokoll 27.12.2022 klo 09:00 - 09:08

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
205   Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet
206   Val av protokolljusterare
207   Sammanträdets arbetsordning
208   Delegering av beslutanderätten om det av fullmäktige godkända budgetlånet
209   Delegering av beslutanderätt i ärenden som rör samkommunens överföring till välfärdsområdet
210   Övriga eventuella ärenden

Ledamot Uppgift
Frantz Hans Ordförande
Kloo Barbro Ledamot
Lindqvist Hans-Erik Ledamot
Forsblom Greger Ledamot
Hellman Per Ledamot
Kujanpää Raija Ledamot
Pettersson David Ledamot
Haldin Annica Ledamot
Ragnäs Patrick Ledamot
Rantala Mervi Ledamot
Ohlis Karita Ledamot
Bäck Tomas Ersättare
Willman Gösta FULLM ordf.
Bredbacka Bernhard FULLM I viceordf.
Perjus Mikael FULLM II viceordf.
Penttinen Erkki Föredragande
Jakobsson-Pada Linda Sekreterare
Nystrand Lena Ekonomidirektör

Till påseende
www.osterbottensvalfard.fi
Början av 03.01.2023