Dynasty informationsservice Sökning RSS Österbottens välfärdsområde

RSS-länk

Mötesärende:
https://ovph-d10julk-swe.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://ovph-d10julk-swe.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sektionen för intern kontroll och riskhantering (Samkommunen för välfärdsområdet)
Protokoll 12.05.2022 klo 14:00 - 14:59

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
11   Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet
12   Val av protokolljusterare
13   Sammanträdets arbetsordning
14   Interna kontrollens och riskhanteringens årsklocka
15 Riskbedömningens processbeskrivning
16   Lägesbild över riskkartläggningen
17   Aktuellt inom intern revision
18   Eventuella övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Forsblom Greger Ordförande
Holmblad Ann-Louise Viceordförande
Smith Johanna Ledamot
Ström Aija Ledamot
Sund Rolf Ledamot
Granbacka Paula Föredragande
Granö Anna Sakkunnig inom riskhantering
Liukkonen Maria Föredragande
Ollus Petra Sekreterare
Plukka Mari Föredragande

Till påseende
På samkommunens webbsidor: www.osterbottensvalfard.fi
Början av 09.06.2022