<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Välfärdsområdesstyrelse 17.06.2024 / Sammanträdet avslutas]]><![CDATA[Välfärdsområdesstyrelse 17.06.2024 / Övriga eventuella ärenden]]><![CDATA[Välfärdsområdesstyrelse 17.06.2024 / Svar på fullmäktigemotion, Utredning av köptjänster som används inom barnskydd och överföring av dem till egen verksamhet, H Moisio]]><![CDATA[Välfärdsområdesstyrelse 17.06.2024 / Svar på fullmäktigemotion om att internt tillsätta en intern Controllerfunktion, R. Bystedt]]><![CDATA[Välfärdsområdesstyrelse 17.06.2024 / Svar på fullmäktigemotion, Motion om papperslösas rätt till hälso- och sjukvård, R Mahdi, S Somppi]]><![CDATA[Välfärdsområdesstyrelse 17.06.2024 / Utnyttjande av välfärdsområdesstyrelsens övertagningsrätt]]><![CDATA[Välfärdsområdesstyrelse 17.06.2024 / Påverkansorganen i välfärdsområdet, verksamhetsberättelser 2023]]><![CDATA[Välfärdsområdesstyrelse 17.06.2024 / Ändring av bolagsstruktur för Österbottens Migrationscenter Ab]]><![CDATA[Välfärdsområdesstyrelse 17.06.2024 / Servicebeskrivning 1.0 för gemenskapsboende (äldre personer) i Österbottens välfärdsområde]]><![CDATA[Välfärdsområdesstyrelse 17.06.2024 / Ändring av arbetsersättning f.o.m 1.8.2024]]><![CDATA[Välfärdsområdesstyrelse 17.06.2024 / Klienternas avgift för matservice som en stödtjänst]]><![CDATA[Välfärdsområdesstyrelse 17.06.2024 / Uppdatering av samarbetsavtal mellan Österbottens och mellersta Österbottens välfärdsområden]]><![CDATA[Välfärdsområdesstyrelse 17.06.2024 / Presentation av miljörapporten 2023]]><![CDATA[Välfärdsområdesstyrelse 17.06.2024 / IT-Helhetsplan]]><![CDATA[Välfärdsområdesstyrelse 17.06.2024 / Omdisponering av investeringsanslag för hudpolikliniken 2024]]><![CDATA[Välfärdsområdesstyrelse 17.06.2024 / Plan för utveckling av det fysiska servicenätet]]><![CDATA[Välfärdsområdesstyrelse 17.06.2024 / Förändringar i servicenätet för rehabiliteringens verksamhetsområde 2024-2026]]><![CDATA[Välfärdsområdesstyrelse 17.06.2024 / Flytt av barn- och mödrarådgivningen från Bennäs välfärdsstation till Esse välfärdsstation]]><![CDATA[Välfärdsområdesstyrelse 17.06.2024 / Lägesbild om framskridningen av åtgärderna i framtids- och anpassningsprogrammet 2024]]><![CDATA[Välfärdsområdesstyrelse 17.06.2024 / Resultat från samarbetsförhandlingar våren 2024]]><![CDATA[Välfärdsområdesstyrelse 17.06.2024 / Godkännande av sammanträdets arbetsordning]]><![CDATA[Välfärdsområdesstyrelse 17.06.2024 / Val av protokolljusterare]]><![CDATA[Välfärdsområdesstyrelse 17.06.2024 / Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet]]><![CDATA[Revisionsnämnden 17.06.2024 / Sammanträdet avslutas]]><![CDATA[Revisionsnämnden 17.06.2024 / Övriga eventuella ärenden]]><![CDATA[Revisionsnämnden 17.06.2024 / Utbildningar för revisionsnämnden under hösten 2024]]><![CDATA[Revisionsnämnden 17.06.2024 / Ersättare för föredragande i revisionsnämnden]]><![CDATA[Revisionsnämnden 17.06.2024 / Revisionsnämndens sammanträden hösten 2024 och en plan över ärenden som ska behandlas]]><![CDATA[Revisionsnämnden 17.06.2024 / Revisionsnämndens utvärderingsplan 2023–2024 och utvärderingsprogram 2024]]><![CDATA[Revisionsnämnden 17.06.2024 / Diskussion om responsen om utvärderingsberättelsen 2023]]>