Dynasty informationsservice Sökning RSS Österbottens välfärdsområde

RSS-länk

Mötesärende:
https://ovph-d10julk-swe.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://ovph-d10julk-swe.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Personalsektionen
Protokoll 25.04.2024 klo 09:00 - 10:27

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
67   Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet
68   Val av protokolljusterare
69   Godkännande av sammanträdets arbetsordning
70   Allmän lägesbild
71   Riktade arbetsvälmåendesatsningar 2024
72   Ramarna för belöning av personal
73   Ändring av socialhandledarbefattningar till tjänster inom socialvårdens familjerättsliga enhet
74   Inrättande av två brandinspektörstjänster
75   Dispens från språkkrav (finska och svenska) för specialistläkare i barnsjukdomar
76   Övriga eventuella ärenden
77   Sammanträdet avslutas

Ledamot Uppgift
Lindqvist Hans-Erik ordförande
Ray Jan medlem
Brännkärr-Friberg Nina medlem
Strömsholm Eva-Maria medlem
Tuomela Sauli medlem
Heir Kjell medlem
Ingo Jenni medlem
Vahtera Matti medlem
Salovaara-Kero Anne välfärdsområdesstyrelsens ordf.
Nieminen Peter chefsöverläkare
Orava Marjo chefsöverskötare
Nåls Carina socialdirektör
Gref Dan t.f. räddningsdirektör
Gröndahl Ann-Charlott HR-direktör
Jakobsson-Pada Linda förvaltningsdirektör
Suikkanen Juha sakkunnig
Becker Johanna sekreterare

Till påseende
www.osterbottensvalfard.fi
Publicerat 29.04.2024