Dynasty informationsservice Sökning RSS Österbottens välfärdsområde

RSS-länk

Mötesärende:
https://ovph-d10julk-swe.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://ovph-d10julk-swe.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Förvaltningsorgan

Förvaltningsorgan Senaste möte Dokumenttyp
Välfärdsområdesfullmäktige 22.04.2024 Protokoll
Välfärdsområdesstyrelse 13.05.2024 Föredragningslista
 
Nationalspråksnämnd 19.03.2024 Protokoll
Revisionsnämnden 20.05.2024 Föredragningslista
Välfärdsområdesvalnämnd Inga publicerade möten
 
Ägarstyrningssektionen 08.05.2024 Protokoll
Personalsektionen 25.04.2024 Protokoll
Sektion för räddningsväsendet 07.05.2024 Föredragningslista
Sektionen för främjande av välbefinnande och hälsa samt kontaktytor 22.05.2024 Föredragningslista
Sektionen för intern kontroll och riskhantering 08.02.2024 Protokoll
 
Äldreråd 03.04.2024 Föredragningslista
Rådet för personer med funktionsnedsättning 04.04.2024 Protokoll
Ungdomsfullmäktige 03.04.2024 Föredragningslista
 
Ägarstyrningssektionen (Samkommunen för välfärdsområdet) 15.11.2022 Protokoll
Fastighets- och lokalitetskommitté 20.12.2022 Protokoll
Samkommunens fullmäktige 13.12.2022 Protokoll
Samkommunens styrelse 27.12.2022 Protokoll
Sektionen för intern kontroll och riskhantering (Samkommunen för välfärdsområdet) 12.05.2022 Protokoll