Dynasty informationsservice Sökning RSS Österbottens välfärdsområde

RSS-länk

Mötesärende:
https://ovph-d10julk-swe.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://ovph-d10julk-swe.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sektionen för intern kontroll och riskhantering
Protokoll 08.02.2024 klo 13:00 - 14:50

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
1   Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet
2   Val av protokolljusterare
3   Godkännande av sammanträdets arbetsordning
4   Anvisning för avtalshantering inom Österbottens Välfärdsområde
5 Rapportering av egenkontroll
6   Processarbete i organisationen och inom förvaltningens verksamhetsområde
7 Strategiska risker i verksamhetsplanen 2024
8   Övriga eventuella ärenden
9   Sammanträdet avslutas

Ledamot Uppgift
Koski Susanna ordförande
Sund Rolf medlem
Högstrand Mirja medlem
Fagerström Lisbeth medlem
Frondelius Tero viceordförande
Närvä Tuula medlem
Nordlund Sven-Olof ersättare
Nyholm Steve ersättare
Liukkonen Maria sakkunnig
Jakobsson-Pada Linda föredragande
Granbacka Paula föredragande
Plukka Mari föredragande
Granö Anna sekreterare

Till påseende
www.osterbottensvalfard.fi
Början av 14.02.2024