Dynasty informationsservice Sökning RSS Österbottens välfärdsområde

RSS-länk

Mötesärende:
https://ovph-d10julk-swe.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://ovph-d10julk-swe.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nationalspråksnämnd
Protokoll 19.03.2024 klo 13:00 - 15:34

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
8   Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet
9   Val av protokolljusterare
10   Godkännande av sammanträdets arbetsordning
11   Hur mår Österbotten – Utredning år 2024
12 Kvalitets-, säkerhets- och tillsynsrapport för verksamhetsåret 2023
13   Beredning av plan för likabehandling och jämställdhet, info till nationalspråksnämnden
14   Övriga eventuella ärenden
15   Sammanträdet avslutas

Ledamot Uppgift
Ala-Heikkilä Sari ordförande
Pääjärvi-Myllyaho Riitta medlem
Isuls Päivi ersättare
Sipinen Helinä medlem
Knuutti Teemu medlem
Närvä Tuula ersättare
Kinnari Raimo O. medlem
Harju Jukka medlem
Salovaara-Kero Anne styrelsens ordf.
Helo Aaro undomsfullmäktige
Mandell Irmeli äldreråd
Korpi Seppo rådet för personer med funktionsnedsättning
Berg Päivi föredragande
Hartman Tuula sekreterare
Plukka Mari sakkunnig
Hannu-Jama Marjo sakkunnig
Sjöström Pia-Maria sakkunnig

Till påseende
Detta protokoll publicerades i det allmänna datanätet:
Publicerat 25.03.2024