Dynasty informationsservice Sökning RSS Österbottens välfärdsområde

RSS-länk

Mötesärende:
https://ovph-d10julk-swe.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://ovph-d10julk-swe.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ägarstyrningssektionen
Protokoll 08.05.2024 klo 13:00 - 14:13

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
24   Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet
25   Val av protokolljusterare
26   Godkännande av sammanträdets arbetsordning
27 Lägesbild över TeeSe Botnia Ab
28 Lägesbild över Alerte Ab
29 Lägesbild över Mico Botnia Ab
30 Lägesbild över Stöd Botnia Tuki Ab
31 Lägesbild över TT Botnia Ab
32 Lägesbild över 2M-IT Ab
33 Lägesbild över Provina Ab
34 Lägesbild över Fimlab Laboratoriot Ab
35   Ändring av bolagsstruktur för Österbottens Migrationscenter Ab
36 Uppdatering av 2M-IT Oy:s delägaravtal
37   Inkomna kallelser till bolagsstämmor
38   Övriga eventuella ärenden
39   Sammanträdet avslutas

Ledamot Uppgift
Willman Gösta ordförande
Westerholm Micael viceordförande
Broman Samuel medlem
Härmälä Elin medlem
Kapténs Gun medlem
Kullas Johan medlem
Ribacka Camilla medlem
Saarikoski Sari medlem
Storhannus Carina medlem
Nystrand Lena sakkunnig
Mylläri Kirsti sakkunnig
Jakobsson-Pada Linda föredragande
Berg Päivi sekreterare

Till påseende
Publicerat i det allmänna datanätet:
Publicerat 14.05.2024