Dynasty informationsservice Sökning RSS Österbottens välfärdsområde

RSS-länk

Mötesärende:
https://ovph-d10julk-swe.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://ovph-d10julk-swe.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sektionen för främjande av välbefinnande och hälsa samt kontaktytor
Protokoll 22.05.2024 klo 13:00 - 14:20

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
29   Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet
30   Val av protokolljusterare
31   Godkännande av sammanträdets arbetsordning
32   Lägesöversikt
33 Remissdiskussion, kriterier för organisationsbidrag,
34   Remissdiskussion, ekonomi- och investeringsplan 2025
35 Påverkansorganen i välfärdsområdet, verksamhetsberättelser 2023
36 Övriga ärenden, frågor och meddelanden
37   Sammanträdet avslutas

Ledamot Uppgift
Kapténs Gun ordförande
Forth-Snellman Åsa-Britt medlem
Sjöström Roberth medlem
Vikström Kenth medlem
Tokou Maria medlem
Mahdi Ramieza medlem
Bredbacka Bernhard medlem
Hjulfors Andreas medlem
Luoma Kai medlem
Salminen Asko medlem
Salovaara-Kero Anne styrelsens ordf.
Olsio-Tuisku Anna-Greta äldrerådet
Kivioja Tuija sakkunnig
Eriksson Jim sakkunnig
Sjöström Pia-Maria föredragande
Penttinen Erkki föredragande
Plukka Mari föredragande
Sundqvist Christina sekreterare
Makkonen Esa ersättare
Nyholm Steve ersättare

Till påseende
Publicerat i det allmänna datanätet:
Publicerat 29.05.2024