Dynasty informationsservice Sökning RSS Österbottens välfärdsområde

RSS-länk

Mötesärende:
https://ovph-d10julk-swe.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://ovph-d10julk-swe.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rådet för personer med funktionsnedsättning
Protokoll 04.04.2024 klo 16:02 - 17:51

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
26   Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet
27   Godkännande av sammanträdets arbetsordning
28   Val av protokolljusterare
29 Hur mår Österbotten 2024?
30 Rehabiliteringens/funktionshinderservicen – verksamhetsberättelse 2023
31   Framtids- och anpassningsprogram för år 2025-2026
32   Verksamhetsberättelse 2023
33   Övriga eventuella ärenden
34   Sammanträdet avslutas

Ledamot Uppgift
Caldén Anna ordförande
Backull Ann-Britt medlem
Erlands Kurt medlem
Kangas Seppo medlem
Koivisto Asko medlem
Korpi Seppo medlem
Käldström Lina medlem
Nykänen Ingrid medlem
Roslund-Nordling Camilla medlem
Stenkull-Aura Ann-Christine medlem
Stormblad Bertil medlem
Öst Harry ersättare
Isosalo Petra chef för funktionshinderservice
Kotanen Heidi verksamhetsområdesdirektör för rehabilitering
Luomanen Marjo organisationsrepresentant (Muskelhandikappförbundet)
Peltokorpi-Heikkilä Tiina chef för delaktighetsstöd
Penttinen Erkki sektordirektören för personer i arbetsför ålder
Sundberg Annica verksamhetsområdesdirektör för rehabilitering
Skarper Johanna sekreterare

Till påseende
Publicerat i det allmänna datanätet: