Dynasty informationsservice Sökning RSS Österbottens välfärdsområde

RSS-länk

Mötesärende:
https://ovph-d10julk-swe.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://ovph-d10julk-swe.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Äldreråd
Föredragningslista 03.04.2024 kl. 16:00 -
Trana, Y3

Ärendenr.   Rubrik  Föredragningslista i PDF-format
13   Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet
14   Val av protokolljusterare
15   Godkännande av sammanträdets arbetsordning
16 Frågor från äldrerådet i Jakobstad
17   Gemenskapsboende
18   Hur mår Österbotten?
19   Framtids- och anpassningsprogrammet
20   Irmeli Mandells förslag
21 Verksamhetsberättelse 2023
22   Övriga eventuella ärenden
23   Sammanträdet avslutas

Ledamot Uppgift
Sandberg Henrik ordförande
Backlund Viveka medlem
Heinänen Anja ersättare
Lindgren Hans-Erik medlem
Lindh Pär-Gustav medlem
Mandell Irmeli 1. viceordförande
Mäenpää Pirkko medlem
Mäkinen Heikki medlem
Nyholm Gun-Britt medlem
Olsio-Tuisku Anna-Greta medlem
Sandvik Agneta medlem
Varila Antero medlem
Vesterback Vivan medlem
Westerlund Göran medlem
Minkkinen Henna organisationsrepresentant (Vasanejdens minnesförening rf)
Nieminen Peter chefsöverläkare
Pellfolk Tony verksamhetsområdesdirektören för hem- och boendeservice
Vähäkangas Pia sektordirektören för äldre personer
Ikkala-Västi Annika sekreterare

Till påseende
Publicerat i det allmänna datanätet: