Dynasty informationsservice Sökning RSS Österbottens välfärdsområde

RSS-länk

Mötesärende:
https://ovph-d10julk-swe.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://ovph-d10julk-swe.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Revisionsnämnden
Protokoll 20.05.2024 klo 13:04 - 14:46

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
50   Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet
51   Val av protokolljusterare
52   Godkännande av sammanträdets arbetsordning
53   Årsplan för intern revision 2024 och anvisning för intern kontroll och riskhantering
54   Revisorns slutrapport för räkenskapsåret 2023
55 Godkännande av revisionsberättelsen och bokslutet samt beviljande av ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023
56 Utvärderingsberättelsen 2023
57   Optionsår 2025 gällande revisionstjänster
58   Övriga eventuella ärenden
59   Sammanträdet avslutas

Ledamot Uppgift
Gädda Mikael ordförande
Palm Maria medlem
Jusslin Gunilla medlem
Häggblom Kari medlem
Kloo Barbro medlem
Strandberg Hanna medlem
Tuomela Antti viceordförande
Hokkanen Heimo medlem
Mäkynen Jukka medlem
Tammelin Margit föredragande, revisionschef
Sundqvist Christina sekreterare
Granbacka Paula intern revisor
Slotte Martin ansvarig revisor

Till påseende
Publicerat i det allmänna datanätet:
Publicerat 29.05.2024