Dynasty informationsservice Sökning RSS Österbottens välfärdsområde

RSS-länk

Mötesärende:
https://ovph-d10julk-swe.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://ovph-d10julk-swe.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sektion för räddningsväsendet
Föredragningslista 07.05.2024 kl. 18:00 - 20:00
Malax brandstation, Magasinvägen 8, 66100 Malax

Ärendenr.   Rubrik  Föredragningslista i PDF-format
11   Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet
12   Val av protokolljusterare
13   Godkännande av sammanträdets arbetsordning
14 Räddningsverkets delårsöversikt Q1 2024
15 Räddningsväsendets delinvesteringsplan 2025-2028
16 Arbetshälsoinstitutets undersökning om arbetsvälbefinnande 2023
17 Harmoniserandet av avtalsbrandkåristernas löner
18 Tillsättande av räddningsdirektörs tjänst
19 Övriga eventuella ärenden
20   Sammanträdet avslutas

Ledamot Uppgift
West Mia ordförande
Sjöskog Niclas medlem
Lindgren Hans-Erik medlem
Granlund Gun medlem
Koskela Kari viceordförande
Ingo Jenni medlem
Tulimaa Leena medlem
Näs Katarina medlem
Malinen Jorma medlem
Huhta Henrik medlem
Byggmästar Martin medlem
Caldén Anna medlem
Sirén-Aura Monica medlem
Svahn Tage ersättare
Nyberg Erik ersättare
Ray Jan ersättare
Forsén Marja ersättare
Andrejeff Minna ersättare
Kjellman Rebecca ersättare
Hakoniemi Petra ersättare
Dahl Niclas ersättare
Salminen Asko ersättare
Heinonen Ilmari ersättare
Granholm Erica ersättare
Blom Karita ersättare
Lindberg Marja ersättare
Mäkinen Heikki
Haglund Emma
Kinnunen Marina välfärdsområdesdirektör
Dahlström Peter sekreterare
Gref Dan vt pelastusjohtaja

Till påseende
Publicerat i det allmänna datanätet: