Dynasty informationsservice Sökning RSS Österbottens välfärdsområde

RSS-länk

Mötesärende:
https://ovph-d10julk-swe.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://ovph-d10julk-swe.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsområdesstyrelse
Protokoll 13.05.2024 klo 09:00 - 12:24

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
96   Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet
97   Val av protokolljusterare
98   Godkännande av sammanträdets arbetsordning
99 Kvartalsöversikt Q1-2024
100 Budgetändring 2024
101   Omdisponering av investeringsanslag för Österbottens räddningsverk 2024
102   Omdisponering av investeringsanslag för sjukhusservicens diagnostik 2024
103 Uppdatering av bilaga 3 till förvaltningsstadgan
104 Rapportering av uppgifter som hänför sig till programmet för egenkontroll
105 Tillsättande av tjänst som HR-direktör
106 Tillsättande av räddningsdirektörs tjänst
107 Samarbetsavtal för Västra Finlands samarbetsområde
108 Strategiska mätare, rapport
109 Uppdatering av sammansättningen i Österbottens välfärdsområdes äldreråd
110 Äldrerådets verksamhetsberättelse för år 2023
111 Utnyttjande av välfärdsområdesstyrelsens övertagningsrätt
112 Tillsyn över laglighet och verkställighet av områdesfullmäktiges beslut 22.4.2024
113 Redogörelse över inlämnade motioner och initiativ som hör till fullmäktiges befogenhet
114 Svar på fullmäktigemotion; Utökande av egenläkar- och egenskötarservicen till alla, P Ragnäs
115 Svar på fullmäktigemotion, Utredning av köptjänster som används inom barnskydd och överföring av dem till egen verksamhet, H Moisio
116 Svar på fullmäktigemotion, Kritisk granskning av verksamheten på Malmska sjukhuset, A Salminen
117 Svar på fullmäktigemotion; Skyltning och instruktioner, R Åkers
118 Svar på fullmäktigemotion, Sparprogram, Kristdemokratiska fullmäktigegruppen
119 Svar på fullmäktigemotion, Sjukskötarnas byte av bransch, D Pettersson
120 Svar på fullmäktigemotion; Förbättring av drag- och hållkraft bland personalen, K Yli-Pelkola
121   Övriga eventuella ärenden
122   Sammanträdet avslutas

Ledamot Uppgift
Salovaara-Kero Anne ordförande
Lithén Carola ledamot
Somppi Sari ledamot
Haldin Annica ledamot
Sjökvist Peter viceordförande
Lindqvist Hans-Erik ledamot
Rajala Katja II viceordförande
Karppi Päivi ledamot
Bystedt Rainer ledamot
Sandbacka Joacim ledamot
Rantala Mervi ledamot
Pettersson David ledamot
Vikström Kenth ersättare
Ollikainen Mikko FULLM ordf.
Berg Kim FULLM I viceorf.
Strand Joakim FULLM II viceorf.
Heinonen Marko FULLM III viceorf.
Borg Johanna FULLM IV viceorf.
Ala-Heikkilä Sari ordf. i nationalspråknämnden
Kinnunen Marina föredragande
Vähäkangas Pia föredragande
Penttinen Erkki föredragande
Jakobsson-Pada Linda sekreterare / föredragande
Berg Päivi sakkunnig
Nystrand Lena sakkunnig

Till påseende
Publicerat i det allmänna datanätet:
Publicerat 21.05.2024